Preventief Onderhoud

Om de trekker in goede conditie te houden en om storingen te voorkomen, moeten gebruikers hun trekker regelmatig laten controleren.

BEMU stelt daarvoor in overleg een preventief onderhoudsschema vast. 

De ervaring heeft geleerd dat stilstand meestal op een ongelegen moment komt en dat dan de reparatiekosten hoger uitvallen dan bij preventief onderhoud het geval zou zijn geweest. De praktijk heeft inmiddels ook bewezen dat de mensen die regelmatig preventief onderhoud verrichten of laten verrichten, een lagere kostprijs per draaiuur hebben.

   

Service